Almanya’da dini inançlar çeşitlilik göstermektedir.  Ülkede farklı dini inançlara sahip birçok insan bulunmaktadır. Ülkede inanılan dilleri ve ülke nüfusuna oranlarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

 

Dini GrupOranı
Katolikler%35
Müslümanlar%5
Protestanlar%27
Diğer Dinler%4
Deist veya Ateistler%36

 

Ülkede her dinden insan bulunmaktadır. Katolik inancına sahip insan sayısı 30 milyondur. Protestan inancına sahip insan sayısı 23 milyondur. Ülkede 4 milyon Müslüman bulunmaktadır. Farklı dini inançlara inanan insan sayısı ise 3 milyona ulaşmıştır. Almanya’da herhangi bir dine mensup olmayan kişi sayısı da 30 milyondur. Ateist veya deist inanca sahip olan insan sayısının oranı her geçen gün artmaktadır. Hatta bu inançlardaki artış Katolik ve Protestan nüfusunu geçmiştir.

Yorumlar
0