Amerika tarihi incelendiğinde ülkenin bulunduğu toprakların tarihinin yüzyıllar öncesine kadar uzandığını söylemek mümkündür. Tarih öncesi devirlerden Kristof Kolomb’un bu toprakları keşfetmesine kadar olan dönemde ülke topraklarında kızıl derililer yaşamaktaydı. Ülke topraklarının keşfinden sonra bu coğrafyaya Fransa, İspanya ve Büyük Britanya başta olmak üzere Hollanda, İsveç ve Portekiz gibi devler bu topraklarda sömürge devletler kurmuşlardır. Tarih sahnesinde bu devletler zamanla buldukları bölgelerdeki hakimiyeti kaybetmiştir.

Büyük Britanya’nın sömürgesi olan 13 kolonin bağımsızlığını kazanması sonucunda Amerika Birleşik Devletleri kurulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri’nin bulunduğu coğrafyada doğal kaynak zenginliği ve ülkede bulunan genç nüfusa bağlı olarak hızla gelişmiş ve sanayileşmiştir.  19.yüzyılın ortalarında çıkan Amerikan İç Savaşı ülkenin bütünlüğünü tehdit altına almıştır ve bu nedenle ülkede parçalanma tehdidi oluşmuştur. Hızla atlatılan bu dönem sonrasında 20.yüzyılın ilk yarısında çıkan 1. Dünya Savaşı’nın itilaf devletlerinin başarısıyla sonuçlanmasında Amerika’nın önemli bir rolü olmuştur. 2. Dünya Savaşı’nda Almanya, İtalya ve Japonya’ya karşı önemli başarılar kazanan Amerika bu savaştan sonra dünyanın süper gücü haline gelmiştir.

2.Dünya Savaşı sonrasında dünya ülkeleri Amerika kıtasını Kuzey Amerika ve Güney Amerika olarak iki kıtaya ayırmışlardır.  2. Dünya Savaşı sonrasında Soğuk Savaş dönemi atlatıldığında ABD yanlısı olan ülkeler NATO adı altında birleşerek batı bloğunu, Rusya yanlısı olan ülkeler birleşerek de Varşova Paktını kurarak Doğu Bloğunun oluşmasında etkili olmuştur. Bu dönemde Berlin’de yapılan Berlin Duvarı Batı ve Doğu Almanya’nın ayrılmasına neden olan bir yapı haline gelmiştir. Bu yapı Soğuk Savaş döneminin en büyük simgelerindendir.

0