Amerika’da Dini İnançlar ülkedeki insanların kültürünün gelişmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki gelişmiş devlet arasında en dindar ülkelerden birisi konumundadır. Ülkede yaşayan insanların büyük bir bölümü Hristiyanlığa inanmaktadır. Ülke nüfusunun %70’e yakını Hristiyanlık inancına sahiptir. Ülkede Hristiyanlık Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlık olmak üzere üç kola ayrılsa da ülkede yaşayan insanların %33’ü Katoliklik mezhebindendir. Amerika’da en yaygın olan ikinci inanış ise Ateistliktir. Ülkenin büyük çoğunluğu herhangi bir tanrıya veya herhangi bir dine inanmamaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde ki en yaygın diğer inançlar ise Musevilik, İslam, Budizm’dir. Ülkede yaşayan insanların %2’si Yahudiliğe, %1’i İslamiyet’e, %1’İ Budizm’e, %1’i ise Hinduizm’e inanmaktadır. Herhangi bir dine bağlı olmadan yaşayan insanların yoğunluğu ise %24’tür.

0