Avusturya tarihi birçok dönemde ele alınan bir tarihtir. Ülke tarihinde ilk yerleşimler kavimler göçü ile başlamıştır. M.Ö 15. Yılda Roma tarafından işgal edilen Avusturya’nın sınırları tuna nehrine kadar uzanmaktadır. Bölgede M. S 2.yüzyıldan 4. Yüzyıla kadar Hristiyanlığın yayıldığı bilinmektedir. Kavimler göçü sonrasında Roma İmparatorluğunun çöküşe geçmesi Avustralya’da yaşayan Germen kabileleri tarafından Romalılar tehdit edilmeye başlanmıştır.

Avusturya coğrafyası 14. Yüzyıl ve 18.yüzyıl arasında Avrupa’nın en güçlü hanedanlığına ev sahipliği yapmıştır. 18.yüzyıl sonrasında 1806 yılında Napolyon tarafından Avusturya İmparatorluğu kurulmuştur. 

1.Dünya Savaşı döneminde Avusturya ve Macaristan ittifak devletlerinin yanında savaşa girmiş ve bu savaştan yenik bir durumda çıkmıştır ve İtilaf devletleri tarafından iki ülkenin birleşmesi engellenmiştir.

0