Belarus’da Dini İnançlar farklılık göstermektedir. Devlet kayıtlarındaki verilere göre Beyaz Rusya Halkı’nın %59’u herhangi bir dine mensup değildir. Geri kalan kişilerin %82’sinin Ortodoks olduğu bilinmektedir. Ortodoksluğun dışında Katoliklerin, Protestanların, Musevilerin ve Müslümanların da ülkede yaşadığı bilinmektedir. İnsanlar hangi dine mensup olduklarını fikir özgürlüklerini kullanarak çekinmeden dile getirebilmektedir.

0