Sözler insanoğlunun gıdası, ilhamı, ürünü, eseri, kalkanı ve hatta kimi zaman kılıcıdır. Her millet kendi kültürüne, coğrafyasına ve yaşayışına ait motifleri sözlere nakşetmiştir. Doğayı, bilimi, felsefeyi, ahlâkı, aşkı, sanatı kısacası…

0