Afganistan, Orta Asya’da bulunan bir ülkedir. Denize sınırı olmayan ülkenin etnik ve kültürel bağları düşünüldüğünde bazı kaynaklar tarafından Orta Doğu’da olduğu kabul edilmektedir.

Almanya Federal Cumhuriyeti, Orta Avrupa’da yer alan bir ülkedir. Bulunduğu konumdan dolayı birçok önemli denize sınırı vardır bunun yanı sıra ülkenin birçok Avrupa ülkesiyle de komşuluğu bulunmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Amerika Kıtasının ortasında, Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu’nun arasında bulunmaktadır. Amerika’nın kuzey bölümünden Kanada ile sınırı vardır. Ülkenin güneyinde ise Meksika bulunmaktadır.

Arjantin Güney Amerika’da yer alan bir ülkedir.  Ülke güney okyanusu ile and dağları arasında konumlanmıştır. Sahip olduğu toprak büyüklüğü bakımından Güney Amerika kıtasında 2.en büyük yüzölçümüne sahiptir

Balkanlarda bulunan Arnavutluk birçok ülkeyle komşudur. Ülkenin konumu gereği deniz sınırı bulunmaktadır. Batı bölgesinde Adriyatik ve İyon denizine sınırı bulunmaktadır. 

Güney Yarım Kürede bir kıta ülkesi olan Avustralya, Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus arasında yer almaktadır. Okyanusya kıtasında bulunan Avustralya kıtanın büyük bir bölümünü kaplayan bir ülkedir.

Avusturya, Orta Avrupa ülkesidir. Bulunduğu konum neticesiyle dünyanın en önemli ülkeleriyle komşuluk yapmaktadır. Avusturya’nın batısında Lihtenştayn ve İsviçre yer almaktadır.

Azerbaycan Kafkasya’da yer alan bir ülkedir. Ülkenin doğusunda Hazar Denizi yer almaktadır. Azerbaycan’ın kuzeyinde Rusya, kuzey batısındaysa Gürcistan bulunmaktadır. 

Bahreyn Asya kıtasında Basra körfezinde yer alan bir ada ülkesidir. Bahreyn’in güneydoğudan komşusu Katar, batı bölümünden komşusu ise Suudi Arabistan’dır.

 

Belarus Doğu Avrupa’da bulunan bir ülkedir. Ülke nüfusunun büyük bir kısmını Slavlar oluşturmaktadır. Belarus ’un başkenti ve en büyük şehri olan Minsk’te nüfusun büyük çoğunluğu oturmaktadır. 

Belçika, Batı Avrupa’da yer alan bir ülkedir. Coğrafi konumu gereği birçok ülke ile komşuluğu bulunan Belçika’nın kuzeybatısında Atlas Okyanusu yer almaktadır.

Birleşik Arap Emirlikleri Orta doğuda bulunan ve 7 emirlikten oluşan bir ülkedir. Abu Dabi, Acman, Şarika, Resü’l Hayme, Dubai, Ummül-Kayveyn ve Füceyre ülkeyi oluşturan emirliklerdir.  

Bosna Hersek, Balkanlar’da bulunan bir ülkedir. Ülke nüfusunu genellikle Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar oluşturmaktadır.  Ülkede yaşayan insanlara Bosnalı denmektedir. 

Brezilya, Güney Amerika kıtasında yer alan bir ülkedir. Bulunduğu kıtanın en büyük yüz ölçümüne sahip ve en kalabalık ülkesi konumundadır. 

Bulgaristan balkanlarda yer alan bir ülkedir. Bulgaristan’ın konumu gereği birçok önemli Avrupa ülkesiyle komşu olduğu bilinmektedir. 

Cezayir Kuzey Afrika’da bulunan bir ülkedir.  Yüz ölçümü bakımından Afrika’nın en büyük ülkeleri arasında birinci sıradadır. 

1 Ocak 1993 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Çek Cumhuriyeti Orta Avrupa’da yer alan bir ülkedir. Çek Cumhuriyeti’nin kuzeyinde Polonya bulunmaktadır. 

Dünya’nın en kalabalık ülkesi olan Çin, bir Uzak Doğu ülkesidir. Ülkenin coğrafi konumu gereği birçok ülke ile komşuluğu bulunmaktadır.

Kuzey Avrupa ülkelerinden birisi olan Danimarka, İskandinav yarım adasının güneyinde bulunan en küçük İskandinav ülkesidir. 

Dominik Cumhuriyeti Karayiplerdeki İspanyola adasında bulunan bir ada ülkesidir. Dominik’in doğusunda Porto Riko bulunur batı bölümünde Jameika, Küba ve Haiti bulunan ülkenin Güney bölümünde Venezuela yer alır. 

Endonezya Asya kıtasında bulunan bir ülkedir. Endonezya’nın sınır komşuları Papua Yeni Gine, Doğu Timor ve Malezya’dır. Ülke Singapur, Avustralya, Filipinler, Andaman ve Nikobar adaları ile de komşuluk yapmaktadır.

 

Ermenistan Güney Kafkasya bölgesinde yer alan bir ülkedir ve ülkenin denize sınırı bulunmamaktadır.

Kuzey Avrupa’da bulunan bir Baltık ülkesi olan Estonya 2 ülke komşuluk yapan bir ülkedir. Estonya’nın doğu bölümünde Rusya bulunurken güney bölümünde ise Letonya yer almaktadır.

Fas

Fas’ın konumundan kaynaklı olarak stratejik bir önemi de bulunmaktadır.  Fas’a İspanya dışında Batı Sahra, Cezayir ve Moritanya da komşuluk yapmaktadır.

Filipinler Pasifik okyanusunun batı bölümünde bulunan bir Güneydoğu Asya ülkesidir. Kara bölümünden herhangi bir ülkeyle komşuluğu bulunmayan Filipinler’in deniz aşırı komşuları bulunmaktadır.

Kuzey Avrupa ülkeleri arasında yer alan Finlandiya Rusya ile Kuzey Avrupa ülkeleri arasında bulunmaktadır. Baltık Denizi’ne kıyısı olan Finlandiya’nın 3 tane komşu ülkesi vardır. 

Fransa konum olarak Batı Avrupa bölgesinde bulunmaktadır. Ülkenin komşuları Belçika, Almanya, İspanya, Lüksemburg, İtalya, Andora ve Monako’dur.  

Karadeniz’in doğu bölümünde yer alan Gürcistan, eski Sovyet ülkelerinden birisidir. 

Uzak Doğu ülkelerinden birisi olan Güney Kore’nin kuzey bölümünden komşuları Kuzey Kore ve Çin’dir.

Afrika Kıtasının en güneyinde bulunan ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti’nin güney batısında Atlas Okyanusu, güneyinde ve doğusunda Hint Okyanusu, kuzeydoğusunda Swaziland, Mozambik ve Rodezya kuzeyinde Botsvana, kuzeybatısında Namibya bulunmaktadır.

Asya ülkelerinden birisi olan Hindistan’ın güney bölümünde Hint okyanusu yer alırken batısında Umman Denizi yer almaktadır.

Hırvatistan stratejik konum olarak birçok bölgenin kesişme noktasıdır. Avrupa, Balkanlar ve Akdeniz’in kesişim noktasında bulunan ülke vatandaşları bu bölgeye 7.yüzyılda yerleşmeye başlamışlardır. 

Batı Avrupa ülkelerinden birisi olan Hollanda’nın coğrafi konumu gereği çok ülke ile komşuluğu bulunmamaktadır. Hollanda’nın kuzeyinde ve batısında Kuzey Denizi yer almaktadır.

İngiltere Avrupa’nın batısında bulunan bir ada ülkesidir. Ülkenin bulunduğu ada Büyük Britanya Adasıdır. İngiltere toprakları büyük Britanya adasının merkezini ve güneyindeki üçte ikisini kaplamaktadır. 

 Batı Asya’da bulunan bir ülke olan Irak Kuzey bölümünden Türkiye ile, Doğu bölümünden İran ile, Güney Batı bölümünden Ürdün ile ve Batıdan ise Suriye ile sınır komşuluğu yapmaktadır.

İran’ın konumu gereği Güney Batı Asya’da bulunduğu söylenebilmektedir. İran’ın Güneyinde Basra Körfezi ve Umman Körfezi bulunmaktadır. İran’ın kuzeyinde ise Hazar Denizi vardır. İran birçok ülkeyle komşudur. 

İrlanda’nın komşusu olan tek ülke İngiltere’dir. Ülkenin Kuzey doğusunda bulunan Birleşik Krallıkla ayrılmasını Kuzey Kanalı, İrlanda Denizi ve St. George Kanalı sağlamaktadır.

Britanya’da yer alan ülkelerden birisi olan İskoçya, Britanya adasının kuzeyinde yer alan bir ülkedir. İskoçya yalnızca İngiltere ile komşu olan bir ülkedir.

İspanya, Avrupa’nın güneybatısında yer alan bir ülkedir. İber yarımadası üzerinde kurulu olan ülkenin Güney ve Doğu bölümlerinden Akdeniz’e, Kuzey bölümünden ise Atlantik Okyanusu’na kıyısı bulunmaktadır.

Batı Asya’da yer alan bir ülke olan İsrail kızıl denizin kıyısında bulunmaktadır. İsrail’in kuzey bölümünden komşusu Lübnan, kuzeydoğu bölümünden Suriye, doğu bölümünden Ürdün, güneybatı bölümünden Mısır, batı ve doğu bölümünden ise Filistin, Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile komşuluğu vardır.

 Kuzey Avrupa ülkeleri arasında bulunan İsveç’in batı bölümünde Baltık denizi ile Botni körfezi yer almaktadır. İskandinav yarımadasının doğu bölümünde bulunan İsveç’te çok uzun kıyılar bulunmaktadır. 

Batı Avrupa ülkeleri arasında bulunan İsviçre, coğrafi konumu gereğiyle önemli dünya ülkeleri ile komşuluk yapan bir ülkedir. 

İtalya,Güney Avrupa’dadır. İtalya yarımadası üzerinde kurulu olan ülke Akdeniz’in en büyük iki adası olan Sardinya ve Sicilya adalarına sahiptir. 

İzlanda’nın Konumu gereği Kuzey Avrupa’da yer alan bir ülkedir. Atlas Okyanusunun en kuzey bölgesinde bulunan ülkenin en yakın komşusu 300 – 350 km’lik bir mesafeyle Grönland’dır. 

Büyük Okyanus’ta bir ada ülkesi olan Japonya’nın diğer ülkelerle yalnızca denizden komşuluğu bulunmaktadır.

Amerika kıtasında yer alan bir ülkedir.  Kanada’nın güney bölümünden Amerika Birleşik Devletleri ile komşuluğu varken kuzeybatı bölümünden ise Alaska ile komşuluğu bulunmaktadır.

İspanya’ya bağlı bir ada grubu olan Kanarya Adaları, Atlantik Okyanusunda yer almaktadır. Kanarya adalarına en yakın olan ülke Fas’tır. 

 3 Haziran 2006 tarihinde bağımsızlığını kazanan bir ülke olan Karadağ, Avrupa’nın en genç ülkesi olarak bilinmektedir. 

Katar’ın konumu gereği Arap Yarım adasının doğusunda bulunduğu bilinmektedir. Ülke Bara Körfezi ülkelerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Kazakistan’ın konumu gereği Orta Asya’da yer alan ülkeler arasında bulunduğu kabul edilmiştir. Türk devletleri arasında en büyük yüz ölçüme sahip olan Kazakistan, bulunduğu konum gereği birçok ülke için önemli bir devlet haline gelmiştir.

Kırgızistan’ın konumu gereği Orta Asya’da bulunan bir Türk devleti olduğu kabul edilmektedir. Kırgızistan’ın herhangi bir denizle kıyısı bulunmamaktadır.

Balkanlarda yer alan bir ülkedir. Ülkenin denize sınırı bulunmamaktadır. Kosova 17 Şubat 2008 tarihinde bağımsızlığını ilan eden bir ülke olduğu için dünya bazında az ülke tarafından tanınmaktadır.

Karayipler ‘de bir ada ülkesi olan Küba’nın en büyük şehri Havana’dır. Küba’nın kuzeyinde Birleşik Devletler, batısında Meksika ve Bahamalar, güneyinde Cayman Adaları ve Jameika, güneyinde ise Haiti ve Dominik Cumhuriyeti yer almaktadır.

 Kuveyt Arap Yarımadasının kuzeydoğusunda ve Basra körfezinin kıyısında yer alan bir ülkedir. Kuveyt’in kuzey bölümünden Irak ile Güney bölümünden ise Suudi Arabistan ile komşuluğu vardır.

 Uzak Doğu ülkelerinden birisi olarak adlandırabileceğimiz Kuzey Kore’nin kuzey bölümünden komşusu olan ülke Çin ve Rusya’dır.

Baltık ülkelerinden birisi olan Letonya, Kuzey Avrupa’da yer alan bir ülkedir. Coğrafi konumu gereği Letonya’nın birçok ülke ile kara sınırı ve deniz sınırı bulunmaktadır.

Afrika’nın Akdeniz kıyısında bir ülke olan Libya, coğrafi konumu gereği birçok ülke ile komşuluk yapmaktadır. Libya’nın doğusunda Mısır, batısında Cezayir ve Tunus bulunmaktadır. 

Orta Avrupa’nın güneybatısında bulunan ülkelerinden birisi olan Lihtenştayn Avrupa’nın en küçük 4.ülkesidir.  Ülkenin komşuları İsviçre ve Avusturya’dır.

Üç Baltık ülkesinden birisi olan Litvanya, Kuzey Avrupa’da bulunan ülkelerden birisidir. Baltık Denizi’nin güneydoğusunda bulunan Litvanya’nın birçok ülkeyle komşuluğu bulunmaktadır. 

Doğu Akdeniz kıyısında bir Ortadoğu ülkesi olduğu bilinmektedir. Denize kıyısının olması ülkede ilk olarak Fenikelilerin yerleşmesine olanak sağlamıştır. 

Dört tarafı kara ile çevrili bir Orta Avrupa ülkesi olan Macaristan’ın birçok komşusu bulunmaktadır.

Makedonya Balkanlarda yer alan bir ülkedir. Ülkenin kuzeyinde Sırbistan ve Kosova bulunmaktadır.

12000 adadan oluşan bir devlet olan Maldivler ’in konumu gereği Hint okyanusunda bulunan bir ülke olduğu kabul edilmektedir. Ülke Hindistan’ın güneyindedir.

 Güneydoğu Asya’da bulunan bir ülke olan Malezya’nın kuzey bölümünden komşusu Tayland’dır. 

Güney Avrupa’da bulunan bir ada devleti olan Malta, Orta Akdeniz’de bulunan Sicilya ve Kuzey Afrika’nın arasında yer alan ülkedir.

Mauritius Afrika kıtasında bulunan bir ülkedir. Bir ada ülkesi olan Mauritius Madagaskar’ın doğusunda ve Hint Okyanusu’nun güneybatısında bulunmaktadır.

Kuzey Amerika kıtasının güney bölümünde bulunan bir ülkedir.

Kuzey Afrika’da bulunan ülkelerden birisi olan Mısır, Kuzey Afrika’nın en büyük ikinci ülkesidir.  

Moğolistan Gezi Rehberi

Moğolistan denize kıyısı olmayan, Orta ve Doğu Asya’da bulunan bir ülkedir.

Doğu Avrupa’da yer alan bir ülke olduğu bilinmektedir. Moldova’nın iki tane komşusu bulunmaktadır. Ukrayna ülkeye kuzey, güney ve doğudan komşuluk yapmaktadır. 

 Monako Vatikan’dan sonra Avrupa’daki en küçük bağımsız ülkedir. Ülkenin kuzey, batı ve doğu yönlerinde Fransa yer alırken güney ve güneydoğudan ise akdeniz kıyısı vardır.

İskandinav yarımadasının en kuzey ülkesi olan Norveç önemli birçok ülke ile komşudur. Batı bölümünden Atlas Okyanusu’na kıyısı olan ülkelerden birisi olan Norveç, fiyordaları ile ünlü bir ülkedir. 

Özbekistan, Orta Asya’da bulunan bir ülkedir. Ülkenin denize herhangi bir kıyısı bulunmaktadır. Özbekistan’ın kuzey ve batı komşusu Kazakistan, doğu komşuları Kırgızistan ve Tacikistan’dır.

Pakistan Güney Asya’da bulunan bir ülkedir.

Peru Güney Amerika’nın batısında bulunan bir ülkedir.

Polonya’nın konumu nedeniyle Orta Avrupa’da bulunan bir devlet olarak kabul edilmektedir. 

Avrupa kıtasının en batı bölümündeki ülke olan Portekiz’in komşusu yalnızca İspanya’dır. Portekiz’in güney ve kuzey bölümünden komşusu olan İspanya, Portekiz’in kültürünün gelişmesinde oldukça etkili bir ülkedir.

Romanya Balkan yarımadasının kuzeyinde bulunan bir ülkedir. Ülkenin kuzeyinde ve kuzeydoğusunda Ukrayna ile komşuluğu vardır.

Orta Afrika’da bulunan ülkelerden birisi olan Ruanda’nın sınır komşuları Uganda, Tanzanya, Burundi’dir. Ülkenin denize kıyısı bulunmamaktadır.

Dünyanın en geniş ülkesi olan Rusya’nın birçok komşusu da bulunmaktadır. 17,075,400 km ²lik bir alana yayılan ülkenin Avrupa’da, Asya’da ve Uzak doğuda da komşuları bulunmaktadır.

Seyşeller Afrika kıtasında bulunan bir ada ülkesidir. Hint Okyanusu’nun üzerinde bulunan 115 tane ada ülkesini içeren bir ülkedir. Afrika’nın doğusunda yer alan ülkenin, Madagaskar’ın da kuzeydoğusundadır.

 

Hint Okyanusu’nda bulunan bir ülke olan Singapur’un kuzey bölümünden Malezya ile komşuluğu vardır. Singapur’un güney bölümünden komşusu olan ülke ise Endonezya’dır. 

Sırbistan Balkanlarda yer alan bir ülkedir. Sırbistan’ın kuzeyinde Macaristan, batısındaysa Hırvatistan, Karadağ ve Bosna Hersek yer almaktadır.

 Orta Avrupa ülkelerinden birisi olan Slovakya coğrafi konumu gereği birçok Avrupa ülkesi ile komşuluk yapmaktadır.

Güney Orta Avrupa ülkelerinden birisi olan Slovenya’nın birçok ülkeyle komşuluğu vardır.

 Somali Afrika’nın en doğu ucunda yer alan bir ülkedir. 

Hint Okyanusunda bulunan bir ada ülkesi olan Sri Lanka, Güney Asya’da bulunmaktadır. 

 Orta Doğu’da bulunan ülkelerden bitişi olan Suriye coğrafi konum olarak birçok ülkeyle sınır komşuluğu yapmaktadır.

Arap Yarımadası’nın büyük bölümünü kaplayan ülkenin batısında Kızıldeniz bulunur. Doğusunda Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Basra Körfezi ve Umman vardır.

Ülkede bulunan Pamir Dağları Çin, Pakistan, Kırgızistan ve Afganistan ile sınırı oluşturmaktadır.

Tayland’ın coğrafi konumu gereği Güneydoğu Asya ülkesi olduğu bilinmektedir. 

Asya ülkelerinden birisi olan Tayvan, Çin ana karasına 200 km uzaklıkta yer alan bir ülkedir. Tayvan’ın kuzeyinde Çin ve Japonya bulunmaktadır. Güneyinde ise yer alan ülke Filipinlerdir.

Tunus Afrika kıtasında yer alan bir ülkedir. Afrika’nın kuzeyinde bulunan ülkenin Akdeniz’e kıyısı bulunmaktadır.

Türkmenistan Orta Asya’da bulunan bir Türk Devletidir. Bağımsızlığını kazanmış 7 Türk devletinden birisidir. Orta Asya ülkeleri arasında bulunan Türkmenistan, stratejik olarak önemli bir noktadadır. 

Doğu Avrupa’da yer alan Ukrayna’nın Karadeniz’e de kıyısı bulunmaktadır. 

Ürdün’ün Şehirleri

 Ürdün, Orta Doğu’da bulunan bir Arap ülkesidir. Ülke coğrafi konumu gereği birçok ülke ile komşuluk yapmaktadır.

Uruguay, Güney Amerika’da bulunan bir ülkedir. Uruguay’ın kuzey bölümünden komşusu Brezilya iken Uruguay’da bulunan Uruguay ırmağının güneyinde ise Arjantin bulunmaktadır. Ülkenin doğusunda ise Atlas Okyanusu yer almaktadır.

Vietnam, Güneydoğu Asya’da bulunan bir ülkedir. Ülkenin kuzey bölümünden komşusu Çin’dir. Vietnam’ın batısında Kamboçya ile Laos yer alırken güney ve doğusunda ise Güney Çin Denizi yer almaktadır.

Pasifik Okyanusu’nun güney batısında yer alan bir ülke olan Yeni Zelanda ile Avusturalya arasında 1500 km’ye yakın bir mesafe bulunmaktadır. 

Yunanistan Balkanlarda yer alan bir ülkedir.Ülke stratejik olarak oldukça önemli bir konumda yer almaktadır.Avrupa,Asya ve Afrika kıtalarının kesişiminde yer alan Yunanistan’ın birçok denize kıyısı ve birçok ülkeye de sınırı bulunmaktadır.

filistin

Filistin Ortadoğu’da bulunan bir Arap Devletidir. Filistin’in komşuları İsrail, Ürdün ve Mısırdır.

6