AVRUPA Gezi Rehberi

İngiltere Avrupa’nın batısında bulunan bir ada ülkesidir. Ülkenin bulunduğu ada Büyük Britanya Adasıdır. İngiltere toprakları büyük Britanya adasının merkezini ve güneyindeki üçte ikisini kaplamaktadır.

Almanya Federal Cumhuriyeti, Orta Avrupa’da yer alan bir ülkedir. Bulunduğu konumdan dolayı birçok önemli denize sınırı vardır bunun yanı sıra ülkenin birçok Avrupa ülkesiyle de komşuluğu bulunmaktadır. 

Fransa, Batı Avrupa’da bulunan bir ülkedir. Liberté, égalité, fraternité; eşitlik, özgürlük, kardeşlik mottosunun benimsendiği bu ülke birçok devrime şahit olmuştur.

İspanya, Avrupa’nın güneybatısında yer alan bir ülkedir. İber yarımadası üzerinde kurulu olan ülkenin Güney ve Doğu bölümlerinden Akdeniz’e, Kuzey bölümünden ise Atlantik Okyanusu’na kıyısı bulunmaktadır.

 

İtalya,Güney Avrupa’dadır. İtalya yarımadası üzerinde kurulu olan ülke Akdeniz’in en büyük iki adası olan Sardinya ve Sicilya adalarına sahiptir.İtalya, idari olarak 20 farklı bölgeye ayrılmıştır.

Dünyanın en geniş ülkesi olan Rusya’nın birçok komşusu da bulunmaktadır. 17,075,400 km ²lik bir alana yayılan ülkenin Avrupa’da, Asya’da ve Uzak doğuda da komşuları bulunmaktadır.

Avusturya, Orta Avrupa ülkesidir. Bulunduğu konum neticesiyle dünyanın en önemli ülkeleriyle komşuluk yapmaktadır.Avusturya’nın şehirleri içerisinde bulunan Viyana ülkenin başkentidir. Orta Avrupa ülkeleri arasında bulunan Avusturya’nın birçok şehri büyüleyici güzelliktedir.

Ukrayna’nın Coğrafi konumu gereği birçok ülkeyle komşuluğu bulunmaktadır. Doğu Avrupa’da yer alan Ukrayna’nın Karadeniz’e de kıyısı bulunmaktadır. Ukrayna’nın doğusunda ve kuzeydoğusunda Rusya bulunmaktadır. 

1 Ocak 1993 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Çek Cumhuriyeti Orta Avrupa’da yer alan bir ülkedir. Çek Cumhuriyeti’nin kuzeyinde Polonya bulunmaktadır. Ülkenin batı ve kuzeybatı bölümünde Almanya, güneyinde Avusturya, doğusunda ise Slovakya bulunmaktadır.

Polonya’nın şehirleri arasında bulunan Varşova ülkenin başkentidir. Polonya nüfusunun yaklaşık 1,8 milyonu Varşova’da yaşamaktadır.  Polonya geniş bir kara parçası üzerine kurulan bir devlet olduğu için ülkedeki şehir sayısı oldukça fazladır.

Bulgaristan balkanlarda yer alan bir ülkedir. Bulgaristan’ın konumu gereği birçok önemli Avrupa ülkesiyle komşu olduğu bilinmektedir.Bulgaristan’ın şehirleri arasında olan Sofya, ülkenin başkentidir. Bunun yanı sıra Sofya Bulgaristan’da en çok insanın yaşadığı şehirdir. 

Yunanistan Balkanlarda yer alan bir ülkedir.Ülke stratejik olarak oldukça önemli bir konumda yer almaktadır.Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kesişiminde yer alan Yunanistan’ın birçok denize kıyısı ve birçok ülkeye de sınırı bulunmaktadır.

Arnavutluk, Balkanlarda bulunan bir ülkedir. Arnavutluk tarihi incelendiğinde ülkenin bulunduğu topraklarda daha önce birçok devletin varlık gösterdiğini söylemek mümkündür. 

Sırbistan Balkanlarda yer alan bir ülkedir. Sırbistan’ın Para Birimi Sırp Dinarıdır.Sırbistan’ın şehirleri arasında olan Belgrad, ülkenin başkenti niteliğindedir.

Belarus Doğu Avrupa’da bulunan bir ülkedir. Ülke nüfusunun büyük bir kısmını Slavlar oluşturmaktadır. Belarus ’un başkenti ve en büyük şehri olan Minsk’te nüfusun büyük çoğunluğu oturmaktadır.

Hırvatistan stratejik konum olarak birçok bölgenin kesişme noktasıdır. Avrupa, Balkanlar ve Akdeniz’in kesişim noktasında bulunan ülke vatandaşları bu bölgeye 7.yüzyılda yerleşmeye başlamışlardır.

Makedonya Balkanlarda yer alan bir ülkedir. Makedonya’nın şehirleri arasında yer alan Üsküp ülkenin başkenti konumundadır. Makedon halkının büyük çoğunluğu Üsküp’te yaşamaktadır. 

Karadağ balkanlarda yer alan bir ülkedir. 3 Haziran 2006 tarihinde bağımsızlığını kazanan bir ülke olan Karadağ, Avrupa’nın en genç ülkesi olarak bilinmektedir.

0