Rotaradar Çanta Çekilişi, 16 Temmuz 2019 tarihinde duyurulmuştur. Duyurulan çekiliş rotaradar instagram, facebook ve twitter hesaplarından yapılmıştır. Yaptığımız çekileşe her mecradan kullanıcılar katılmıştır. Genel olarak İnstagram üzerinden; yorum yapma, hikayeye ekleme gibi şartlar, Twitter üzerinden RT yapma şartı ve Facebook üzerinden ise yorum olarak arkadaş etiketleme ve arkadaşlarını sayfaya davet etme şartı konulmuştur.

Rotaradar Çanta Çekilişi İçin Katılım Gösteren Kişi Sayıları

Rotaradar’ın yapmış olduğu çanta çekilişine her mecradan farklı sayıda kullanıcı katılmıştır. Aşağıdaki tabloda çekilişe katılan kişi sayılarını görebilirsiniz;

Sosyal Medya Platformu ve Katılım YöntemiKatılan Kişi Sayısı
İnstagram ( Yorum Yapma)6071
İnstagram ( Hikayeye Ekleme)81
Twitter ( Rt , Yorum)77
Facebook (Yorum, paylaşma, davet etme)22
  • Twitter üzerinden çekiliş postuna 207 adet Retweet yapılmıştır. Fakat Retweet yapan kullanıcıların birçoğunun hesabı kapalı olduğu için yalnızca 77 adet kişi çekiliş listesine dahil edilebilmiştir.
  • Facebook üzerinden çekilişe katılan kişilerin çoğu sayfayı beğenme ve yorum yapma aşamalarını tamamlamıştır. Fakat sayfaya davet şartını tamamlamadıkları için birçok kişi çekiliş listesine davet edilmemiştir. Facebook üzerinden gelen yorum sayısı 259’dur. Fakat çekilişe katılan kişi sayısı 22’dir.

Çanta Çekilişine İnstagram Üzerinden Yapılan Katılımlar

Yaptığımız çekilişe İnstagram üzerinden 2 farklı şekilde katılım sağlanmıştır.

  • Gönderiye 3 arkadaş etiketleme
  • Gönderiyi hikayede paylaşma

şartlarını sağlayan kullanıcıların çekilişe katılma fırsatı olmuştur.  İnstagram gönderisine toplam 6071 yorum yapılmıştır. 

Twitter Üzerinden Çekilişe Katılım

Twitter üzerinden paylaştığımız çekiliş postunu toplamda 207 kişi Retweet yaparak çekilişe katılmaya hak kazanmıştır. Bu Retweetler incelendiğinde çekilişe katılan kişilerden çoğunun hesabı gizli olduğu için ve bu nedenle kullanıcı adlarına ulaşılamadığı için Twitter üzerinden 77 kişi çekiliş listesine dahil edilmiştir.

 

Facebook Üzerinden Çekilişe Katılım

Facebook üzerinden paylaşılan çekiliş postuna toplam 22 farklı kişi katılmıştır ve bu kişiler çekiliş listesine 1’er kere eklenmiştir.

Rotaradar Çekiliş Sonucu

Rotaradar Çanta Çekilişi Videosu

0