Sırbistan’da Dini inançlar arasında en yaygın inanış Ortodoksluktur. Sırbistan’da yaşayan insanların büyük kısmı Ortodoks Kilisesi’ne bağlı olarak yaşamaktadır. Ülkede yaşayan insanlar arasında Katolik ve Protestan mezhebine bağlı insanlar da bulunmaktadır. Sırbistan nüfusu içinde %85’lik kesim Ortodoks, %6’lık kesim Katolik, %1’lik kesim Protestan ve %3’lük kesim de Müslümandır.

Yorumlar
0