Slovenya Gezi Rehberi içerisinde yer alan Slovenya’da dini inançlar bölümünden sizler de ülkede yaşayan insanların dini inançları hakkında bilgi alabilir ve ülkeye gittiğinizde insanların inançlarına karşı daha saygılı olabilirsiniz.

Slovenya’da yaşayan insanların dini inançları arasında en yaygın olarak inanılan dinin Hristiyanlık olduğunu söylemek mümkündür. Ülkede yapılan bir ankette kişilere dini inançları hakkında bilgiler sorulmuş ve bu anket sonrasında Slovenyalıların dini inançları tespit edilmiştir.

Slovenya’da en çok inanılan din Hristiyanlık olsa da birçok kişi Hristiyanlığın farklı mezheplerine inanmaktadır. Ülkede yaşayan insanların %57,8’ i Katolik Kilisesine bağlı olarak hayatlarına devam ederken %2,3’ünün ise Ortodoks Kilisesi’ne bağlı olarak hayatlarına devam ettiği bilinmektedir. Ülkede yaşayan insanların %0,8’i Lüterciliğe inanmaktadır. Hristiyanlık haricindeki dinlere de inanan insanların olduğu Slovenya’da %2,4 oranında İslamiyet’e inanan insan bulunmaktadır. Budizm, Musevilik, Hinduizm, Yahudilik gibi dinlere inanan insanların oranı ise %0,2 oranındadır.

Yapılan bu ankette halkın %10,2’lik kesimi kendini herhangi bir dine ve tanrıya inanmıyor olarak tanımlamıştır. %3,5’lik bir bölüm ise bir tanrıya inanırken herhangi bir dine inanmadığını dile getirmiştir. %15,7’lik bölüm ise dini inancını açıklamamayı tercih etmiştir.

0