RotaRadar Digital Marketing Competition - RotaRadar Dijital Pazarlama Yarışması

RotaRadar Digital Marketing Competition Awards

We would like to thank you all for your interest in applying RotaRadar digital marketing competition. We have received many impressive studies and it has been really hard for us to even shortlist the top 3 candidates for the first round of selection process. We are pleased to announce that all 6 canditates who are invited and presented their studies are awarded with the scholarship. We will contact with the Winners soon. Stay tuned for the next RotaRadar Competition!

1.Rank: Yasemin Cansu Özcan - Özyeğin University

2.Rank: Atilla Keskin - Koç University

3.Rank: Jafar Orujov - Bilkent University

3.Rank: Fatih Hevesli - Eskişehir Osmangazi University

3.Rank: Harun Abubakar Siddique - Gazi University

3.Rank: Gözde Şahin - Eskişehir Osmangazi University

 

**********************************************************************************************

 

RotaRadar was founded in 2015 as a first local Turkish flight metasearch company. It collaborates with several international travel agencies across the globe to display real-time prices on any destination. RotaRadar provides completely free service for travelers to compare and find the cheapest domestic and international flights.

Goal

RotaRadar is committed to support students who have deep interest in Digital Marketing through this Scholarship.

Case

You are the Marketing Director of a start-up company Rotaradar.com. You have a limited annual budget of TRY 50,000 and your target is to bring average 50,000 unique visitor/month to Rotaradar.com in 2020 (50k*12month=600k for the whole year).

 • Describe your marketing strategy in detail!
 • Which online tools/applications would you use to reach your target?

Eligibility

Undergraduate or graduate students (as of January 2020) are eligible to apply.

Application and Evaluation Details

 • There is no standard template for application document. Any format (essay, presentation, etc.) will be accepted.
 • Application document can be prepared in preferred language (Turkish/English)
 • Applicants should include personal details (Name-Surname, University & Department, Year of Study) in their application document (CV is preferred) and submit to [email protected] 
 • Shortlisted 3 candidates will be invited to present their Case Studies
 • Applicants with the best answers to the questions will be awarded with the scholarship

Award Value

 1. Rank 1000 TRY/month
 2. Rank   350 TRY/month
 3. Rank   150 TRY/month

*Scholarship will be provided for 4 months

*Internship opportunity will be evaluated based on the applicability and quality of Case Study 

Deadline for Application: December 30, 2019

Award Announcement Date: January 30, 2019

Please contact us at [email protected] with any questions regarding Case Study.

 

**********************************************************************************************

RotaRadar Dijital Pazarlama Yarışması Ödülleri

RotaRadar dijital pazarlama yarışmasına başvuran herkese ilgisi için teşekkür ederiz. Yarışma için çok fazla sayıda etkileyici çalışma aldık ve ilk tur seçim süreci için gereken en iyi 3 adayı belirlemekte dahi zorlandık. Çalışmalarını sunmak için davet edilen tüm 6 adayın burs ödülünü almaya hak kazandığını açıklamaktan memnuniyet duyarız. Kazanan adaylarla yakın zamanda iletişime geçeceğiz. Bir sonraki RotaRadar Yarışması için takipte kalın!

1.Yarışmacı: Yasemin Cansu Özcan - Özyeğin Üniversitesi

2.Yarışmacı: Atilla Keskin - Koç Üniversitesi

3.Yarışmacı: Jafar Orujov - Bilkent Üniversitesi

3.Yarışmacı: Fatih Hevesli - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

3.Yarışmacı: Harun Abubakar Siddique - Gazi Üniversitesi

3.Yarışmacı: Gözde Şahin - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 

**********************************************************************************************

 

RotaRadar yerel ilk Türk metasearch şirketi olarak 2015 yılında kurulmuştur. RotaRadar dünya çapında birçok uluslararası seyahat acentesi ile işbirliği yaparak her yöne gerçek zamanlı fiyatları göstermektedir. RotaRadar’ın tamamen ücretsiz olarak sağladığı bu hizmet ile kullanıcılar yurtiçi ve yurtdışı uçuşları karşılaştırıp en ucuz biletleri bulmaktadır.

Amaç

RotaRadar Dijital Pazarlama alanına yoğun ilgisi olan öğrencileri sağlanacak Burs aracılığıyla destekliyor.    

Vaka

Rotaradar.com start-up şirketinin Pazarlama Direktörüsün. Yıllık 50,000 TRY değerinde kısıtlı bir bütçen var ve 2020 yılı içerisinde Rotaradar.com sitesine ayda ortalama 50,000 tekil ziyaretçi getirme hedefin bulunuyor (50k*12ay=600k bütün bir yıl için).

 • Pazarlama stratejini detaylı olarak açıkla!
 • Bu hedefine ulaşmak için hangi online araçlar/uygulamalar kullanırdın?

Başvuru Ön Şartı

Lisans veya Yüksek Lisans öğrencileri (Ocak 2020 itibariyle) başvuruda bulunabilirler.

Başvuru ve Değerlendirme Detayları

 • Başvuru dökümanı için standart bir şablon yoktur. Herhangi bir başvuru formatı (makale, sunum, vb.) kabul edilecektir.
 • Başvuru dökümanı tercih edilen dilde (Türkçe/İngilizce) hazırlanabilir.
 • Başvuru sahibi kişisel detaylarını (İsim-Soyisim, Üniversite & Bölüm, Eğitim Yılı) başvuru dökümanına ekleyip (tercihen CV) [email protected] adresine göndermelidir
 • En iyi 3 aday vaka analizlerini sunmak için davet edileceklerdir.
 • Sorulara en iyi cevap veren adaylar burs ile ödüllendirilecektir.

Ödül Değeri

 1. Yarışmacı 1000 TRY/ay
 2. Yarışmacı   350 TRY/ay
 3. Yarışmacı   150 TRY/ay

*Belirlenen burs miktarı 4 ay boyunca sağlanacaktır.

*Sunulan vaka analizinin uygulanabilirliği ve niteliğine göre staj imkanı değerlendirilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 30 Aralık 2019

Ödül Açıklama Tarihi: 30 Ocak 2019

Vaka Analizi hakkında her türlü sorularınız için bizimle [email protected] üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

SON YAZILAR

Somali’den Alınacak Hediyelik Eşyalar

Somali Mutfağı

Somali’ye Nasıl Gidilir?

Somali’ye Ne Zaman Gidilmelidir?